Trygd Og Tannimplantater

Implantat i Oslo hos spesialist-Rimelig of effektiv implantat hos tannlege I Oslo med garanti

Hva er tannimplantater?

Trygd Og Tannimplantater er for tiden det beste alternativet til skadet eller manglende naturlige tenner. Tannimplantater har mye lengre holdbarthet enn andre alternativer tilgjengelig i dag.

Et tannimplantat er et små skruelignende feste som blir kirurgisk plassert inn i kjevebenet for å danne en kunstig Screen Shot 2016-10-22 at 14.37.26.png

Trygd Og Tannimplantater

Tannimplantat består av tre deler

En tannkrone er forsiktig forankret til et forbindelsesmaterial. Implantater gir de samme funksjonene som en naturlig tann. Vi tilbyr porselen og Zirkonium kroner som er blant de beste som er tilgjengelig.

En liten skrue laget av titan er satt inn i kjevebenet. Titan brukes ofte fordi det er både lett og sterk og i tillegg er den biokompatibel med kroppens vev.

Tannimplantater kan erstatte flere tenner

Det finnes mange muligheter med tannimplantater. En hel kjeve kan erstattes eller kan man erstatte en enkelt tann. Tannlege vil lage en personlig behandlingsplan som passer dine behov best. 

Her ser vi de ulike muligheter implantater tilbyr:

Enkel tannimplantat

For en manglende eller skadet tann settes en enkelt tannimplantat inn i kjevebenet og en tannkrone er festet til implantatet for å gjenopprette manglende tann.

Screen Shot 2016-10-22 at 14.40.32.png

 

 

Implantat støttet bro

For flere manglende tenner ved siden av hverandre kan et implantat støttede bro brukes. For eksempel, hvis det er 3 manglende tenner kan 2 tannimplantater plasseres i kjevebenet og en bro bestående av 3 kroner blir laget som blir festet til implantatene.

 

Screen Shot 2016-10-22 at 14.41.17.png

 

Hel munn restaurering

Her brukes 6 implantater for å støtte en hel sett av tenner på en 12 enhet bro.

Screen Shot 2016-10-22 at 14.41.40.png

Tannimplantat prosedyre
screen-shot-2016-10-22-at-14-42-01

1)Konsultasjon + røntgen + behandlingsplan

2)Ben ‘grafting’ (hvis nødvendig)

3)Implantat settes i plass

4)Implantat integrasjon

5)Protetikk

Første fase

Under undersøkelse får du en formell detaljert behandlingsplan, som inkluderer et følgebrev fra implantat tannlege, behandlingstilbud og kostnader, kartlegging, garanti, risiko og postoperativ informasjon.

Ved neste besøk blir implantatet satt inn i kjevebenet dette vanligvis tar bare et besøk og utfører smertefritt. Implantet blir videre holdt dekket for 3 – 6 måneder. Under denne periode integreres implantat inn i kjevebenet. Det er vanlig med midlertidlig protese i denne periode.

Neste fase er restaureringsfase

Under restaureringfase er en krone bro eller protese laget og plassert på tannimplantat.

Denne fase inkluderer:

Avdekking av tannimplantat og plassering av en helbredende krone. Noen ganger er denne prosedyren gjort samtidig som implantat plassering.

Å ta avtrykk av tennene for å tilpasse dem til nabotenner

Endelig passform – plassere krone, bro eller protese.

For at resultatet skal være estetisk, samarbeider vi med dyktige tanntekniker for å lage kroner, broer og proteser.

Implantat og priser

Tannlege vil selv vurdere hvis du har krav til stønad i følge regelverket til  trygderefusjon. For å få kostnadene dekket av HELFO er det forutsetning at tannlegene/spesialistene som utfører arbeidet har offentlig godkjenning på trygdefinansiert behandling. Tannlegene på Tøyen og Sandaker Tannlegevakt har denne offentlig godkjenning for denne type behandling.

Kontakt oss i dag for å avtale uforpliktende konsultasjon, vanlig pris for implantat er ____ Med stønad er pris på tannimplantat redusert avhengig av årsak till tanntap. Sandaker og Tøyen Tannlegevakt har refusjonsrett innenfor disse områdene og kan tilby deg all behandling på et sted samtidig får du refusjonsrett.

Relaterte Etiketter;Tannlege og Røntgenbilder Under Graviditet, Tannlege Oslo Grønland,Bro Hos Tannlege Oslo, Tannlegeskrekk Oslo,Tannlegevakt Oslo

%d bloggers like this: